5. Bönen i samband med samlag

4 – Bönen i samband med samlag

I samband med samlag med makan bör han säga:

بسم الله اللهم جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

”I Allâhs namn! Allâh! Skydda oss från Satan och skydda det Du skänker oss från Satan.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om det blir bestämt att de skall få barn kommer Satan aldrig att kunna skada det.”1

1al-Bukhârî (9/187), Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah, ´Abdur-Razzâq (6/193-194) och at-Tabarânî (3/151/2) via Ibn ´Abbâs. Den nämns i ”al-Irwâ’” (2012) med en fullständigare formulering än den som nämns här.