5. Barnets namn anvisar dess religion

Jag funderade över synderna och såg att den som ångrar sig för sina synder blir av med dem och deras följder. Såsom islam stryker tidigare synder (och den största är avguderiet) så stryker även ångern synderna om dess villkor är uppfyllda.

Det finns dock en synd som ärvs i generationer. Barnbarnen får dem av sina farfäder. Här behöver ångern en lång process. Här är synden dokumenterad från och med födseln till personbevis, identitetshandlingar, diplom, körkort, intyg… Det handlar nämligen om barnets namn som missbrukas av fadern som inte vägleds till ett namn som godkänns av Sharî´ah, omfattas av det arabiska språket och suktas av den naturliga läggningen.

Det är bara ett exempel på en ideologisk flod som har spolat iväg vissa fäder helt och fullt. Var och en dränks utmed sin påverkan av den importerade värderingen. Ett av de värsta exemplen på det är att vissa av oss har en stark passion till otrogna, slappa och nedriga namn som ser motvilligt på barnets smycke: ett Sharî´ah-enligt namn.

Så har främmande namn undanhållits från oss på alla möjliga sätt; från vårt språk, vår religion, våra värderingar, våra karaktärer, vår stolthet. Ibland har det skett på grund av försummelse, ibland har det skett på grund av nedrig underordnad. Följaktligen har denna blinda prövning uppstått bland muslimerna och vissa barn har gått miste om sina smycken.

Oavsett i vilket muslimskt land det nyfödda barnet med det icke-arabiska namnet är så är det snålt och olyckligt. Det besvärar öronen när de hör det och det besvärar ögonen när de ser det. Om bokens titel anvisar innehållet så vet man också vilken religion barnet har via dess namn. Hur skall vi särskilja våra muslimska barn när det finns barn bland dem som har otrogna namn?

Jag svär vid Allâh att det är märkligt att beröva sitt barn dess kännetecken och gå in i trånga gränder för att ge det ett namn som förkastas av Sharî´ah och avviker från arabiskan. Det är som att arabiskan är så fattig att han inte kan hitta något arabiskt namn till barnet.