5. Avvisning av den som inte tycker att hadîther om Allâhs egenskaper skall spridas

5 – ´Abdul-Djabbâr bin Muhammad as-Sirâdjî underrättade oss: Muhammad bin Ahmad bin Mahbûb berättade för oss: Abû ´Îsâ at-Tirmidhî berättade för oss: ´Abdul-Wahhâb al-Baghdâdî al-Warrâq berättade för oss: Mu´âdh bin Mu´âdh berättade för oss, från Hammâd bin Salamah, från Thâbit al-Bunânî, från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) som återberättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beträffande Hans (´azza wa djall) ord:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا

”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög.”1

Anas (radhiya Allâhu ´anh) visade sin fingerspets på lillfingret och detsamma gjorde Thâbit al-Bunânî. Då sade Humayd at-Tawîl till honom: ”Vad menar du med det, Abû Muhammad?” Thâbit lyfte då upp sin hand och slog till honom hårt i bröstet. Sedan sade han: ”Vem är du, Humayd? Vad är du, Humayd? Anas bin Mâlik berättade detta för mig från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och du säger ”Vad menar du med det?”?”2

17:143

2Ahmad (3/125), at-Tirmidhî (3074) som sade att hadîthen är god, främmande och autentisk, Ibn Khuzaymah, sid. 75, och al-Hâkim (2/320) som sade att den är autentisk i enlighet med Muslims villkor. Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (480-485).