5. Avståndstagande från dispyter och sittningar med Ahl-ul-Ahwâ’

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem, undvika innovationer då varje innovation är en villfarelse, undvika dispyter och sittningar med Ahl-ul-Ahwâ’…”

FÖRKLARING

Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

”Det har uppenbarats för er i Skriften att ni inte bör söka sällskap med dem som ni hör förneka och skämta om Allâhs budskap, om de inte övergår till andra samtalsämnen. Annars blir ni lika dem.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska hadîthen:

”Den som hör talas om ad-Dadjdjâl skall hålla sig borta från honom. Jag svär vid Allâh att en man kommer att betrakta sig själv i egenskapen av troende och bege sig till honom varpå han börjar följa honom på grund av hans tvivel.”2

Shaykh Ibn Battah (rahimahullâh) sade när han kommenterade den hadîthen:

”Detta är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och han är den trovärdige och betrodde. Muslimer! Frukta Allâh och låt ingen lita på sig själv och förlita sig på sin korrekta lära så att han äventyrar sin religion genom att sitta med några av dessa Ahl-ul-Ahwâ’ för att debattera med dem eller få dem att lämna sin lära. De är en större prövning än ad-Dadjdjâl. Deras tal fäster sig lättare än skabb och bränner hjärtan enklare än eld. Jag har sett flera stycken förbanna dem och förtala dem offentligt och sedan sitta med dem för att fördöma och avvisa dem. Men de andra visade vänlighet, dolde list och gömde otro varefter de första slutligen slöt sig till dem.”3

En man kom till Anas (radhiya Allâhu ´anh) och sade:

”Abû Hamzah! Jag träffade människor som beljuger medlingen och straffet i graven.” Han sade: ”De är lögnarna. Sitt inte med dem.”4

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Sitt inte med Ahl-ul-Ahwâ’. Sittningar med dem får hjärtan att bli sjuka.”5

Abûl-Djawzâ’, som var en av de större efterföljarna, sade:

”Jag har hellre en apa och en gris som granne än någon av dem.”6

Det vill säga Ahl-ul-Ahwâ’.

al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Sitt inte med en innovatör. Jag fruktar att förbannelsen faller över dig.”7

Två män från Ahl-ul-Ahwâ’ kom in till Muhammad bin Sîrîn och sade:

”Abû Bakr! Låt oss nämna en hadîth för dig.” Han sade: ”Nej.” De sade: ”Låt oss läsa upp en vers ur Allâhs skrift för dig.” Han sade: ”Nej. Antingen går ni iväg från mig eller också gör jag det.” När de hade gått ut sade vissa människor: ”Abû Bakr! Vad hade hänt dig om de hade läst upp en vers ur Allâhs skrift för dig?” Han svarade: ”Jag fruktade att de skulle läsa upp en vers och förvränga den så att det fastnar i mitt hjärta.”8

´Abdur-Razzâq sade:

”Ibrâhîm bin Muhammad bin Abî Yahyâ sade till mig: ”Jag tycker att det finns många Mu´tazilah hos er.” Jag sade: ”Ja och de påstår att du är en av dem.” Han sade: ”Kan du inte följa med in i den här affären så att jag får tala med dig?” Jag svarade: ”Nej.” Han sade: ”Varför inte?” Jag sade: ”Därför att hjärtat är svagt och religionen utgör inget bevis för segraren.”9

Mubashshir bin Ismâ´îl al-Halabî sade:

”Det sades till al-Awzâ´î att en man säger att han sitter med Ahl-us-Sunnah och med Ahl-ul-Bid´ah. al-Awzâ´î sade: ”Han är en man som vill jämställa sanningen med falskheten.”10

14:140

2Abû Dâwûd (4319). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (5488).

3al-Ibânah al-Kubrâ (2/469).

4al-Ibânah al-Kubrâ (2/448).

5al-Ibânah al-Kubrâ (2/438).

6al-Ibânah al-Kubrâ (2/467).

7al-Ibânah al-Kubrâ (2/459).

8ad-Dârimî (411).

9al-Ibânah al-Kubrâ (1/65).

10al-Ibânah al-Kubrâ (2/456).