5. Allt djurliv i havet är lovligt

Hadîthen bevisar att alla havsdjur är lovliga ehuru deras motsvarigheter på land skulle vara olovliga. Havsdjur är emellertid inte förbjudna – till och med självdöda havsdjur är lovliga. Allâh (ta´âlâ) sade:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

”Det som fiske i hav kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er och för dem som befinner sig på resa.”1

Fiske åsyftar det som tas upp ur havet levande. Allt ätligt därifrån åsyftar det som plockas upp självdött. Så tolkade ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) den versen.

Så om du hittar en död fisk flyta på ytan eller ligga uppspolad på stranden, så får du äta den. Det är harmlöst enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsago. Vissa sakkunniga säger att alla skapelser på land har sina motsvarigheter i havet. Djurlivet i havet är till och med rikare. Det finns fiskar som liknar människor; ser du en sådan fisk tror att du har sett en människa. Vissa fiskar liknar kor. Allt på land har en motsvarighet i havet. Allt djurliv i havet är lovligt, oavsett om det är levande eller dött.

15:96