5. Allâh liknar inte människor

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

9 – Han liknar inte människor1.

10 – Han är levande och dör inte, Han upprätthåller och sover inte.

11 – Han är Skapare utan behov, Han är Försörjare utan ansträngning2.

12 – Han orsakar död utan rädsla, Han återupplivar utan svårigheter.

1Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî sade:

”Det betyder inte att egenskaperna avfärdas, vilket Ahl-ul-Bid´a gör. Abû Hanîfah sade i ”al-Fiqh al-Akbar”:

”Han liknar ingenting av Sin skapelse och ingenting av Hans skapelse liknar Honom.”

Därefter sade han:

”Alla Hans egenskaper är olika skapelsens egenskaper. Han vet, men inte som vi vet, Han förmår, men inte som vi förmår, Han ser, men inte som vi ser.” (Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 85)

2Han upplever vare sig besvär eller möda.