5. al-Ma’ribî ursäktar Ahl-ul-Bid´a med en innoverad princip

För det femte anser du att människors generella ord skall tolkas med deras specifika. Du grundar denna princip för att kunna vända deras rockar efter vinden om de är ärliga. Vad skall man då säga om deras åsikter är påverkade av lustar och begär som de månar om? Med hjälp av den här principen justerar du deras utlåtanden.

Det generella tolkas med det specifika endast när det handlar om Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal. Om en icke-felfri människa säger en sak och gör en annan, resulterar det med att talet beljugs eller också att talaren misstänks för att inte leva som han lär. Detsamma gäller om han uttalar sig motsägelsefullt.

Exempel på det är att Abûl-Hasan ursäktar al-Maghrâwî och Sayyid Qutb för deras vidriga fel. Han påstår att deras generella ord skall tolkas med deras specifika. En sådan tendens är ett bakslag mot Abûl-Hasans troslära och ett klart bevis för att han är nere för räkning och månar starkt om att försvara Ahl-ul-Bid´a när han ursäktar deras Takfîr, panenteism, förnekelse av Allâhs egenskaper och annat.

Om han säger att han har ångrat sig för tjugo fel, däribland ursäkterna till Sayyid Qutb och al-Maghrâwî, inför de lärda i al-Madînah säger jag följande:

1 – Du ångrade dig för tjugo innovationer och vidhöll resten. En av dem är principen att människors generella tal skall tolkas med deras specifika tal. Du vidhåller detta. Det räddar inte dig. Du faller fortfarande i innovationer1.

2 – När du hade lämnat al-Madînah passerade du Shaykh Rabî´ i Makkah som sade till dig att han hade flera anmärkningar på dig. Men du vägrade att lyssna och åkte därifrån. Om du verkligen hade ångrat dig ärligt skulle du ha tillbaka alla innovationer.

3 – Du reste till ar-Riyâdh och träffade Ahl-ul-Bid´a. Vi fick reda på det då och det bedrövade oss.

4 – Du förespråkar en ”vid metodik”. Den vida metodiken enligt dig är en metodik som rymmer alla grupper däribland al-Ikhwân al-Muslimûn, Qutbiyyûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh, Salafiyyûn och andra. Den här metodiken som rymmer dem som har rätt och dem som har fel är din egen uppfinning. Du säger att du är Salafî; var är din Salafiyyah?

Jag kan tänka mig att du nu säger att jag har lämnat det uppenbara och gått in på avsikterna. Du avviker alltid till den bortförklaringen så att inte Salafiyyûn skall tala om Hizbiyyûn och anklaga dem för Hizbiyyah utmed belägg. Dessa belägg vill du avskaffa. Nedan lyder ett par rapporteringar:

1 – al-Awzâ´î som sade:

”Om en person döljer sin innovation för oss så kommer hans umgänge inte kunna göra det.”

Det vill säga om hans umgänge är Ahl-ul-Bid´a så tillhör han dem. Motstred dessa imamer Qur’ânen och Sunnah när de dömde utmed det synbara umgänget?

2 – Sa´îd al-Qattân sade:

”När Sufyân ath-Thawrî hade kommit till Basrah började han fråga om ar-Rabî´ bin Subayh och hans position hos människorna. Han sade: ”Vad har han för lära?” De sade: ”Han har ingen annan lära än Sunnah.” Han sade: ”Vem är hans vänner?” De sade: ”Qadariyyah.” Då sade han: ”Då är han en Qadarî!”

3 – al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Själarna är samlade samlingar. Det av dem som är bekant binds samman och det av dem som är obekant skiljs åt. Det är omöjligt att en Sunnî är med en innovatör utan hyckleri.”

4 – Ibn Battah sade:

”Det sades till al-Awzâ´î: ”En man säger att han umgås med både Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´a.” al-Awzâ´î svarade: ”Han är en man som vill ena sanning med falskhet.”

5 – Ibn-ul-Mubârak sade:

”Sitt med de fattiga och sitt inte med en innovatör.”

6 – Mu´âdh bin Mu´âdh sade:

”Jag sade till Yahyâ bin Sa´îd: ”Även om en person kan dölja sin åsikt så kommer den inte att döljas i hans son, vän och umgänge.”

7 – Muhammad bin ´Ubaydillâh al-Ghulâbî sade:

”Man brukade säga att Ahl-ul-Ahwâ’ kan dölja allt förutom umgänget och vänskapen.”

Abûl-Hasan! Anser du att din kunskap är djupare än dessa imamers kunskap eller att ditt förstånd är större än deras förstånd?

Abûl-Hasan! Vad säger du om ditt försvar av dessa innovatörer som har fallit i stora innovationer som panenteismen, som är den största formen av otro, och deras Takfîr på muslimerna? al-Maghrâwî och andra Takfîriyyûn har endast tagit sin Takfîr från Sayyid Qutbs böcker. Han är deras mentor i det.

1Shaykh Rabî´ (hafidhahullâh) sade:

”När han blev frågad om dessa tjugo innovationer sade han: ”Det stämmer inte. Jag tog bara tillbaka två saker som jag redan hade tagit tillbaka i Jemen.”