5. al-Ikhwân al-Muslimûn behandlar karaktärer och försummar dogmer

För det tredje citerade al-Albânî (rahimahullâh) Sayyid Qutb för att motbevisa vissa doktorer som påstår att människor inte är i behov av dogmatiska studier och att de istället behöver lära sig karaktärer. Doktorn sade:

”Dagens muslimer behöver inte ägna någon mer tid åt dessa dogmatiska studier. Trots olika kunskaper begriper muslimerna tillräckligt mycket av dogm. Vad de däremot är i kolossalt stort behov av är praktik. Det är dock omöjligt att verkställa via bara dogmen eller intellektet. Det de verkligen behöver är karaktärer.”1

Det där tillvägagångssättet är typiskt en sekt, nämligen al-Ikhwân al-Muslimûn. De fokuserar sig på att behandla osunda karaktärer och försummar dogmer. Faktum är att de bekämpar dem som klargör dogmen eller avvisar dem eller någon annans dogm.

1Bâtin-ul-Ithm, sid. 64