5. al-Halabî och organisationen Ihyâ’ at-Turâth

´Alî al-Halabî är en av dem som värst vittnar falskt. Han vittnar för att vilsna människor med osunda principer och falska metodiker är Salafiyyûn, står på deras sida och tillämpar deras falska principer och metodiker. En av dessa är:

4 – Den kuwaitiska Ikhwânî-organisationen Ihyâ’ at-Turâth

De kämpar över hela världen för att splittra och riva sönder Salafiyyûn. De grundar och rekryterar partier för att bekriga Salafs metodik. Exempel på dessa partier är al-Hikmah i Jemen och ar-Rashâd i Indonesien som är grundat av folk som inte skiljer mellan Râfidhah, Khawâridj och Ahl-us-Sunnah. De har även aktiviteter i Indien och Pakistan för att splittra Salafiyyûn. De har en mycket dålig påverkan på dessa länder.

Trots det vittnar al-Halabî och hans sekt om att organisationen är Salafî ehuru de känner till mycket av vad den håller på med. Är inte detta vittnesbörd exempel på det värsta lögnaktiga vittnesbördet och den största oppositionen till Salafs metodik?