5. Ahmad Shâkir om Hasan al-Bannâ och al-Ikhwân al-Muslimûn

Shaykh Hasan al-Bannâ och hans muslimska brödraskap har gjort det islamiska kallet till en brottslig och destruktiv propaganda. Han finansieras av kommunister och judar. Det är vi övertygade om1.

Usâmah bin Ahmad Shâkir (rahimahullâh) sade:

”När min fader Shaykh Ahmad Muhammad Shâkir förflyttades till Ismâ´îliyyahs Sharî´ah-domstol skrev han in mig i Ismâ´îliyyahs grundskola. Jag gick i tredje klass då. På den tiden var min lärare i arabiska Shaykh Hasan al-Bannâ. När han fick reda på att jag var son till Shaykh Ahmad Muhammad Shâkir frågade han mig om han kunde få besöka min fader. Han gick med på det. Han diskuterade med honom om att kallet måste vara baserat på Qur’ânen och Sunnah. Min fader uppmuntrade honom till det. Deras kontakt fortsatte även efter vår flytt till Kairo 1932 där vi bodde med min farfar Shaykh Muhammad Shâkir (rahimahullâh). När min fader insåg att en grupp från al-Ikhwân al-Muslimûn tenderar till våld upphörde hans kontakt med Shaykh Hasan al-Bannâ. Han avrådde honom flera gånger från den gruppen, men han brydde sig inte om det. Till sist var han tvungen att skriva artikeln ”al-Îmân Qayd-ul-Fatk” 1948-1949.”2

1Taqrîr ´an Shu’ûn-il-Qadhâ’, sid. 48

2Min A´lâm-il-´Asr, sid. 51-52.