49. Vilka militärexpeditioner ägde rum år 4?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 113

Fråga 49: Vilka militärexpeditioner ägde rum det året?

Svar: I månaden Muharram ledde Abû Salamah en militärexpedition mot Banû Asad.

I månaden Safar bedrevs en militärexpedition till Radjî´-brunnen samt en annan militärexpedition ledd av ´Amr adh-Dhamrî. I samma månad dödades sjuttio lärda följeslagare i ett bakhåll av stammarna Ri´l, Dhakwân och ´Usayyah varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad mot deras mördare. Den månaden lärde sig Zayd bin Thâbit hebreiska.