49. Vem är den räddade och stödda gruppen idag?

Fråga 49: Vem är den räddade och stödda gruppen idag? Vad har den för drag och egenskaper?

Svar: Den räddade och stödda gruppen idag och fram till Domedagen är den som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev när han sade:

”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. De kristna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade om den:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom: Han har i beredskap för dem lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern.”1

Ett av dess drag är att den håller fast vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares lära.

Ett annat är att den härdar med sanningen och bryr sig inte om de oliktänkandes ideologier. För Allâhs sak bryr den sig inte om vem som tar illa upp. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”2

Ett tredje drag är att den älskar Salaf, hyllar dem, ber för dem och rättar sig efter dem.

Ett fjärde drag är att den inte nedvärderar någon från Salaf, vare sig följeslagarna eller deras efterföljare3.

Ett av den avvikande gruppens drag är att den hatar Salaf och Salafs metodik och varnar för den4.

19:100

2Muslim (1920).

3Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin ´Alî al-Barbahârî sade:

”Om du ser en person älska Abû Hurayrah, Anas bin Mâlik, Usayd bin Hudhayr, skall du veta att han är – om Allâh så vill – en Sunnî.

Om du ser en person älska Ayyûb, Ibn ´Awn, Yûnus bin ´Ubayd, ´Abdullâh bin Idrîs al-Awdî, ash-Sha´bî, Mâlik bin Mighwal, Yazîd bin Zuray´, Mu´âdh bin Mu´âdh, Wahb bin Djarîr, Hammâd bin Salamah, Hammâd bin Zayd, Mâlik bin Anas, al-Awzâ´î och Zâ’idah bin Qudâmah, skall du veta att han är en Sunnî.

Om du ser en person älska Ahmad bin Hanbal, al-Hadjdjâdj bin Minhâl och Ahmad bin Nasr, tala gott om dem samt följa deras åsikt, skall du veta att han är en Sunnî.” (Sharh-us-Sunnah, sid. 120-121)

4al-Barbahârî sade:

”Om du ser en person skymfa någon av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, skall du ha klart för dig att han har en dålig lära och följer sin lust.” (Sharh-us-Sunnah, sid. 115)

Han sade också:

”Om du hör en person antingen skymfa eller avvisa rapporteringarna eller önska något annat än rapporteringarna, skall du ifrågasätta hans islam och inte tvivla på att han följer sin lust samt är en innovatör.” (Sharh-us-Sunnah, sid. 115-116)

Qutaybah bin Sa´îd sade:

”Om du ser en man älska Ahl-ul-Hadîth skall du veta att han följer Sunnah. Den som tycker annorlunda är en innovatör.” (Shi´âr Ashâb-il-Hadîth, sid. 7)

Abû Hâtim ar-Râzî sade:

”Ahl-ul-Bid´as kännetecken är att de förtalar Ahl-ul-Athar.” (al-Lâlakâ’î (1/179))

För mer information se ”Lamm-ud-Durr” och kapitlet som handlar om Ahl-us-Sunnahs respektive Ahl-ul-Bid´ahs kännetecken.