49. Tjugofjärde beviset från Sunnah för Allâhs händer

51 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen slav skänker en välgörenhet från en lovlig inkomst – och endast det lovliga accepteras av Allâh – utan att Han lägger den i den Nåderikes hand och när den liksom ni när era fålar, varpå en dadel blir som ett väldigt berg.”1

Hadîthen är autentisk.

1Ahmad (2/431) och an-Nasâ’î (4/418).