49. Så kände ´Umar igen slavinnan

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 99-100

7 – Anas berättade:

”En slavinna som ´Umar bin al-Khattâb hade presenterat för några Utvandrare eller Hjälpare hade kommit in till honom. Hon var täckt i ett ytterplagg varvid han frågade henne: ”Har du blivit frigiven?” Hon svarade: ”Nej.” Han sade: ”Vad handlar ytterplagget om då? Ta bort det från ditt huvud. Bara fria troende kvinnor ska klä sig i ytterplagg.” Då hon drog ut på det reste han sig upp och slog henne i huvudet med en piska varefter hon drog bort det från sitt huvud.”1

1Rapporterad av Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf”: ´Alî bin Mushir berättade för oss, från al-Mukhtâr bin Fulful, från Anas bin Mâlik.

Berättarkedjan är bra och enligt Muslims villkor. Hâfidh Ibn Hadjar autentiserade den i ”ad-Dirâyah fî Takhrîdj Ahâdîth-il-Hidâyah”. Ibn Abî Shaybah och ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” rapporterade den också via Qatâdah, från Anas som sade:

”´Umar såg vår slavinna täckt i ytterplagg varvid han slog henne och sade: ”Likna inte fria kvinnor.”

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

Den är enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.

Ibn Abî Shaybah rapporterade den också via az-Zuhrî, från Anas. Även den berättarkedjan är autentisk. Imâm Muhammad rapporterade via Ibrâhîm att:

”´Umar bin al-Khattâb brukade slå slavinnor iklädda ytterplagg och säga till dem: ”Likna inte fria kvinnor.” (al-Âthâr, sid. 39)

Berättarkedjan saknar minst två återberättare i följd, men de två sammanbundna berättarkedjorna från Anas räcker. Sedermera hittade jag en fjärde berättarkedja i Sa´îd bin Mansûrs ”as-Sunan”.

Poängen är att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) kände igen slavinnan trots att hon var täckt i ytterplagg. Det betyder såklart att hennes ansikte var avtäckt, annars hade han inte känt igen henne. Med det sagt, tyder hans ord:

”Likna inte fria kvinnor.”

på att ett ytterplagg behöver inte täcka ansiktet enligt ´Umar. Han hade aldrig sagt så om alla kvinnor på den tiden täckte ansiktena med ytterplagg. Därmed kan denna rapportering inkluderas till hans son ´Abdullâhs, Ibn ´Abbas och ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhum) rapporteringar som gör gällande att kvinnans ansikte inte är blygd.