49. Profetens himmelsfärd

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 56-57

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

49 – Himmelsfärden är sann. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs på en nattfärd till himlen. Färden var fysisk och i vaket tillstånd. Därefter fördes han till de höjder Allâh ville. Allâh ärade honom som Han ville och uppenbarade för honom:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

Hjärtat tog inte miste på vad han såg.”1

Må Allâh hylla och freda honom i båda liven.

FÖRKLARING

Det är alltså sant att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs på en himmelsfärd från Jerusalem. Först togs han på ett nattfärd från Makkah till Jerusalem, därefter från Jerusalem upp till himlen. Han var i sällskap med Djibrîl (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som också bad himlaväktarna att öppna deras portar. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Slutligen nådde han den sjunde himlen och Yttersta lotusträdet. Där ålade Allâh honom fem böner om dagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Därpå ålades jag femtio böner om dagen. På väg tillbaka träffade jag Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts femtio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av femtio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts fyrtio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av fyrtio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts trettio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av trettio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts tjugo böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av tjugo böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts tio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av tio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och ålades fem böner.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts fem böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av fem böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.”

Jag har frågat min Herre så mycket att jag skäms. Jag är nöjd och underkastad. Därefter ropade en utropare: ”Jag har verkställt Mitt åläggande och underlättat för Mina slavar.”2

Bönerna är alltså fem i antal, femtio i belöning. Ty den som gör en god handling belönas tiofaldigt för den.

153:11

2al-Bukhârî (3887) och Muslim (162).