49. Profetens åkommor i slaget vid Uhud och följeslagarnas uppoffringar

Avgudadyrkarna lyckades komma åt Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hans ädla ansikte blev sårat. Hans kindtänder på höger underkäke gick sönder efter att blivit träffad av en sten. Hjälmen på hans heliga huvud sprack. Avgudadyrkarna stenade honom så att han föll på sidan. Han trillade ned i en grop som syndaren Abû ´Âmir hade grävt mot muslimerna. ´Alî tog tag i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hand medan Talhah bin ´Ubaydillâh omfamnade honom.

De som tog sig an uppgiften att skada Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var ´Amr bin Qam’iah och ´Utbah bin Abî Waqqâs. Det sägs också att Muhammad bin Muslim bin Shihâbs gammelfarfar ´Abdullâh bin Shihâb az-Zuhrî sårade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Mus´ab bin ´Umayr (radhiya Allâhu ´anh) stupade framför honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Följaktligen gav han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fanan till ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh).

Två järnringar på hjälmen hade pressats in i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ansikte varvid Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh (radhiya Allâhu ´anh) drog ut dem med sina framtänder som han sedermera tappade. Det var en lugg som förskönade honom.

Mâlik bin Sinân, Abû Sa´îd al-Khudrîs fader, sög ut blodet ur hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sår.

Avgudadyrkarna hade hunnit ikapp profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). En grupp på drygt tio muslimer ställde sig i vägen för dem, men de dödades. Sedan började Talhah fäktas med dem där han så småningom undanröjde dem från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Abû Dudjânah Simâk bin Kharashah skyddade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sin rygg medan pilar träffade honom. Trots det förblev han orörlig. Må Allâh var nöjd med honom.

Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) hade en bra och dödlig träffsäkerhet den dagen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skjut, må mina föräldrar offras för dig.”1

Qatâdah bin an-Nu´mân adh-Dhifrî förlorade sitt öga den dagen. Han kom med det till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som återställde det med sin ädla hand så att det blev hans friskaste och finaste öga.

Satan (må Allâh förbanna honom) skrek ut högt:

”Muhammad har dött!”

Många muslimer blev tagna av det. De flesta flydde och det blev som Allâh hade velat.

1al-Bukhârî (2905) och Muslim (2411).