49. Paradiset och helvetet är sanna

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

8 – Paradiset är sant och Elden är sann. De är redan skapade och kommer aldrig att upphöra. Paradiset är Hans förtrognas belöning. Elden är trotsarnas straff om Han inte benådar dem.

FÖRKLARING

Paradiset är sant. Alla profeter (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav glada budskap om det. Elden är också sann. Alla profeter varnade för den. Qur’ânen är full av tal om paradiset och Elden och besked om att de troende skall till paradiset och de otrogna till Elden. Allâh hotade trotsarna med Elden och sade:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

”De som med orätt tillägnar sig de faderlösas egendom fyller [redan i detta liv] sin buk med eld; de kommer att plågas i ett flammande bål!”1

Både paradiset och Elden är skapade och befintliga redan nu. Det tror Ahl-us-Sunnah på. I helhet gör även Ahl-ul-Bid´a det. De förnekar inte det. Men Khawâridj, Djahmiyyah och framför allt Mu´tazilah förnekar att de finns nu. Deras dogm är baserad på en vidrig grund som går ut på att de själva avgör vad Allâh måste göra och vad Han inte får göra. De anser att deras existens just nu är onödig. Ty människorna skall inträda i dem först efter Uppståndelsen. Alltså anser de att de inte existerar redan nu. Däremot konstaterar både Qur’ânen och Sunnah att de finns. Många Qur’ân-verser och hadîther bevisar att de båda existerar i skrivande stund.

14:10