49. Muhammad är mänsklighetens mästare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 62-63

Författaren (rahimahullâh) sade också att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är:

… sändebudens mästare…”

Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är mänsklighetens ledare, något han själv sade:

Jag är mänsklighetens mästare på Domedagen och det utan stolthet.”1

Han berättade det för samfundet för att visa sin tacksamhet mot Allâh (´azza wa djall) och för att samfundet ska tacka sin Herre för den gåvan att Han har låtit dess sändebud vara sändebudens mästare. Att han är mästare betyder att han är härförare och ledare. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är nämligen det bästa av sändebuden och deras ledare och härförare.

Författaren sade:

… och världarnas Herres älskade.”

Uttrycket är föremål för kritik. Ty det räcker inte att säga att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs älskade (حبيب) utan Hans förtrogne (خليل). Förtrogenhet är förnämare än enkom kärlek. Kärlek varierar och dess högsta nivå är förtrogenhet som står för uppriktig och pur kärlek. Bara två skapelser har fått erhålla den nivån: Ibrâhîm (´alayhis-salâm):

وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً

Ibrâhîm, som Allâh utvalde till Sin förtrogne.”2

och vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh har utvalt mig till Sin förtrogne liksom Han har utvalt Ibrâhîm till Sin förtrogne.”3

Således ska det inte sägas Allâhs älskade då det kan sägas om alla troende varför det är inget utmärkande för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dock erhåller inte alla förtrogenheten.

1Muslim (2278).

24:125

3Muslim (532).