49. Logik och skolastik istället för Qur’ânen och Sunnah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 80-81

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Sålunda är denna falskhet byggd av osund rimlighet och förnekad Uppenbarelse. Dementin baserar de på rationalism, som enligt dem är klargörande bevis men i själva verket inget annat än tvivel, och förvrängning av ord.

KOMMENTARER

För att dementera Allâhs egenskaper utgick de från logik och skolastik. De betraktar dessa två termer som rationella och övertygande bevis, medan bevisen i Qur’ânen och Sunnah är endast förmodade. Därför prioriterar de rationalitet framför Qur’ânen och Sunnah. I själva verket är det tvärtom; logik är förmoding, i flesta fall även ren ignorans och osanning. Samtidigt säger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) om Qur’ânen:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Ingen lögn kan komma vid den vare sig från det som ligger framför den eller från det som ligger bakom den. En uppenbarelse av en Allvis, som allt lov och pris tillkommer.”1

الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Alif Lâm Râ. En Skrift som Vi har uppenbarat för dig, för att du skall leda människorna ut ur mörkret till ljuset enligt deras Herres tillstånd, till den väg, som för till den Allsmäktige som allt lov och pris tillhör.”2

Det är Qur’ânen som är definitiv och övertygande, ty den är ett tal av en Allvis, som allt lov och pris tillkommer.

Logik härrör från människan; introduktion, resultat, väsentligheter, oväsentligheter, kroppar och liknande. Bara antaganden och ignorans. De framförde detta och lät det utgöra en referens till monoteismen. Följaktligen gick de vilse och vilseledde. Det är en vidrig princip då de ersätter Qur’ânen och Sunnah med logik och skolastik. Det ska vara tvärtom. Utgångspunkten ska vara Qur’ânen och Sunnah, medan debattering och logik, som förresten härrör från hedniska grekers filosofi, ska utelämnas. På al-Ma’mûns tid översattes grekisk filosofi till arabiska varvid muslimerna blev försedda med logik, debattering och skolastik. Qur’ânen är dock från Allâh (´azza wa djall). Sunnah är från sändebudet (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam), från Allâh. Det är såklart en skillnad mellan de två referenserna; en från grekerna och en som är Qur’ânen från Allâh (´azza wa djall) och Sunnah.

141:42

214:1