49. Kommunistisk metod mot Ahl-us-Sunnah

Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att få ledare varpå ni kommer att vara bekanta med något och obekanta med något annat. Den som fördömer har skonats och den som hatar har rentvåtts. Problemet är han som behagas och följer.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte bestrida dem?” Han svarade: ”Nej, inte så länge de ber.”

Muslim sade:

”Det vill säga den som hatar och fördömer med sitt hjärta.”

Muslim menade att man kan både hata och fördöma med hjärtat. En annan hadîth säger:

”Den av er som ser en synd skall ändra på den med sin hand. Om han inte klarar av det, så skall han göra det med sin mun. Om han inte klarar av det, så skall han göra det med sitt hjärta och det är det svagaste av tron.”1

Om en lärd idag fördömer endast med hjärtat på grund av rädsla eller något annat, anklagas han för att vara agent, spion, kompromissare och andra anklagelser som de bara har fått från kommunisterna. Det här sättet härrör inte från muslimerna. Så fungerar kommunister, revoltörer, anhängare till Ba´th-partiet, nationalister och andra vilsna partier. Hur kan en muslimsk ungdom godta något sådant? Islams lärda och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah håller fast vid det ädla sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) instruktioner, liksom detta, och imamernas åsikter, däribland Mâlik, ash-Shâfi´î, Ahmad bin Hanbal, al-Awzâ´î, ath-Thawrî och andra. Alla levde de under regeringar som hade fel och avvikelser. Vad hände på Imâm Ahmads tid? Ett land som förnekade Allâhs egenskaper och antog Djahms ideologi. Djahms ideologi består av otro. Teorin om Qur’ânens skapelse är otro enligt Ahmad och Ahl-ul-Hadîth på den tiden. Regeringen manade till otro. När de ville göra uppror mot den vägrade Imâm Ahmad och sade att handlingen är osund och skadar muslimerna. Han fördömde dem. Var Ahmad feg? Arbetade Ahmad för staten? Det var nämligen Salaf som följde dessa bevis.

Khawâridj och prövande människor bland Mu´tazilah och andra anklagar oss för att arbeta för staten och spionera. Jag svär vid Allâh att de bekrigar Ahl-us-Sunnah med hjälp av kommunisternas, Ba´th-partiets, nationalisternas och ateistiska partiers metoder. Hur kan de tillämpa dessa metoder på muslimerna och inte ta till sig dessa bevis? Varför ursäktar de inte dem om de har dessa bevis? Låt oss säga att jag inte vill göra uppror. Jag gör inte Takfîr på ledaren. Du följer Khawâridjs lära och gör Takfîr på honom. Låt mig vara och förnedra inte mig. Du är ålagd att lyssna till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Nej, inte så länge de ber.”

”Nej, inte så länge de förrättar bönen.”

”Förutom om ni ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”

1Muslim (49).