49 – Kapitel 7 – Avgudadyrkarnas tre starkaste tvivel

Håll fast vid din kännedom att dessa tre tvivel är de största som de har. När du då vet att Allâh har klargjort dem för oss i Sin Bok efter att du har förstått dem väl, blir det som kommer efter dem ännu lättare.

 

Förklaring

Det första tvivlet: Att de säger att de endast tillber helgon och inte statyer.

Det andra tvivlet: Att de säger att de endast tillber Allâh (´azza wa djall) direkt om något och inte dem.

Det tredje tvivlet: Att de säger att de inte tillber dem för att de skall gagna dem eller avvärja skada från dem. Gagn och skada förfogar endast Allâh (´azza wa djall) över. Däremot vill de ha deras medling. Sålunda är detta inget avguderi.

När det klargörs för dig hur dessa tvivelaktigheter avtäcks, blir de efterkommande tvivlen ännu lättare att avtäcka och avslöja, ty dessa tvivel bedrar de hårdast med.