49. Erinran mot onda ögat

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 114-115

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

”Om du bara hade sagt när du gick ut i din vingård: ‘Det är som Allâh vill! Det finns ingen styrka utom hos Allâh!’”1

187 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ögat är sant. Om något hade hunnit före ödet hade det varit ögat.”

Hadîthen är autentisk2.

188 – Det sägs att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er ser något på sig själv eller på sin egendom som han är förtjust i, skall han be om välsignelse för det. Ögat är sannerligen sant.”3

189 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade be om skydd mot djinner och människans onda öga. När surorna “al-Falaq” och “an-Nâs” uppenbarats läste han dem i stället och lämnade allting annat.”

at-Tirmidhî sade:

“Hadîthen är god.”4

118:39

2Rapporterad av Muslim och andra via Ibn ´Abbâs.

3Autentisk. Rapporterad av Ibn-us-Sunnî och Ibn Qâni´ i “al-Mu´djam” via Sahl bin Hanîf.

4Den är till och med högre än så. Rapporterad av an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah med en autentisk berättarkedja.