49. Dyrka Honom som om du ser Honom

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Minhah ar-Rabbâniyyah fî Sharh-il-Arba´în an-Nawawiyyah, s. 85-86

Enligt hadithen innebär perfektion ”att du dyrkar Allâh som om du ser Honom”. Det är perfektionen mellan slaven och hans Herre. Du ska dyrka Allâh och samtidigt vara övertygad om Honom och betro Honom till fullo som att du ser Honom med dina egna ögon. Så stark ska din tro vara. Det synliga betvivlas inte. Du betvivlar inte en vägg eller en dörr som du ser. Perfektion innebär alltså att du dyrkar Allâh (djalla wa ´alâ) som om du ser Honom med dina egna ögon. Så stark tro och övertygelse ska du ha.

För övrigt ses inte Allâh i jordelivet. Skapelserna klarar inte av att se Honom i jordelivet. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är så väldig att ingen klarar av att se Honom i jordelivet. Det är först på Domedagen som Allâh stärker de troende så att de kan se sin Herre. I jordelivet kan dock ingen se Honom med ögonen, utan bara med hjärta, tro och övertygelse. När Mûsâ (´alayhis-salâm) sade:

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ

Herre, visa Dig för mig, så att jag får se Dig!”

sade Allâh (´azza wa djall) till honom:

لَن تَرَانِي

Du skall inte se Mig.”1

Det vill säga i jordelivet. Mûsâ (´alayhis-salâm) mäktade inte med att se Allâh i jordelivet. Ingen mäktar med att se Allâh i jordelivet. Så väldig är Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Han döljer Sig för Sina slavar med ljus. Hadithen säger:

Hans ridå är ljuset.”2

Alltså är det ingen som ser Allâh i jordelivet. Däremot påvisar Qur’ânen och Sunnah att Allâh kommer att ära de troende på Domedagen genom att låta dem se Honom. I jordelivet dyrkade och betrodde de Honom utan att se Honom och på Domedagen glädjer Han dem genom att visa Sig för dem så att de kan se Honom med sina egna ögon.

Då hädare inte betror Allâh i jordelivet avskärmar Allâh dem på Domedagen så att de inte kan se Honom. Han (ta´âlâ) sade:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från sin Herre.”3

Om Allâh är avskärmad från hädarna i efterlivet betyder det att de troende kommer att se sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ), vilket har bevisats mångfaldigt.

Så när Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade “som om du ser Honom”, bevisade det att Han inte ses i jordelivet med ögon, utan bara med hjärta, övertygelse och tvivelslös tro. Det är alltså den högsta nivån.

17:143

2Muslim (179).

383:15