49. Bönen i samband med något omtyckt som det onda ögat befaras för

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

”Om du bara hade sagt när du gick ut i din vingård: ‘Det är som Allâh vill! Det finns ingen styrka utom hos Allâh!’”1

187 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ögat är sant. Om något hade hunnit före ödet hade det varit ögat.”

188 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er ser något på sig själv eller på sin egendom som han är förtjust i skall han be om välsignelse för det. Ögat är sannerligen sant.”

189 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade be om skydd mot djinner och människans onda öga. När kapitlen al-Falaq och an-Nâs uppenbarades läste han dem i stället och lämnade allting annat.”

118:39