49 – Bevis för trosbekännelsen

Bevis för trosbekännelsen är Hans (ta´âlâ) Ord:

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Allâh vittnar – och så gör änglarna och de som har kunskap – att det inte finns någon sann gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; det finns ingen sann gud än Allâh, den Allsmäktige, den Vise.” (3:18)


FÖRKLARING

 

Trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud än Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud är en enda pelare. Även om den är i två fraser är de endast en enda pelare eftersom dyrkan byggs på att uppfylla dem båda två tillsammans. Dyrkan accepteras endast om den utförs uppriktigt för Allâhs (´azza wa djall) sak, vilket innefattas av trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh, och att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket innefattas av trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud.

I denna ädla vers förekommer Allâhs egna vittnesbörd samt änglarnas och de lärdas vittnesbörd att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Han är Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt.  Därefter bekräftade Han med Sina Ord:

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Det finns ingen sann gud än Allâh, den Allsmäktige, den Vise.” (3:18)

I denna vers framgår de lärdas väldiga status då Han säger att de vittnar tillsammans med Honom och änglarna. De avsedda med de lärda här är de som har kunskap inom Hans Sharî´ah och de är först och främst Hans ädla sändebud.

Denna vittnesbörd är den väldigaste vittnesbörden på grund av vittnets och vittnesbördens väldighet. Vittnet är nämligen Allâh, Hans änglar och de lärda, medan vittnesbörden är Allâhs unika rätt till att bli dyrkad. Vad som bekräftar det är:

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Det finns ingen sann gud än Allâh, den Allsmäktige, den Vise.” (3:18)