49. Begravningsbönen för barn och missfall

Det här är ett väldigt kapitel eftersom det är ett väldigt glatt budskap för varenda en som har förlorat ett barn. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt oss att be begravningsbönen för barnen och be för deras föräldrar.

De flesta lärda säger att begravningsbönen skall bes för de små inklusive missfallet så länge det har fått en själ. Vissa Salaf ansåg att begravningsbönen inte skall bes för barnen förrän de har blivit könsmogna. Jag kommer att klargöra den åsiktens svaghet.

al-Bukhârî rapporterade att Ibn Shihâb sade:

”Begravningsbönen skall bes för varje barn som dör om det så skulle vara ett horbarn. Ty barnet är fött utmed den islamiska och naturliga läggningen och föräldrarna tillskriver sig islam eller åtminstone att fadern gör det. Om barnet dör efter att ha skrikit i samband med födseln, skall begravningsbönen bes för det. Den skall dock inte bes för barnet som dör utan att skrika, ty det är ett missfall. Abû Hurayrah rapporterade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Varje barn föds utmed Fitrah.”

Abû Dâwûd rapporterade via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Ibrâhîm, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) son, dog när han var 18 månader gammal och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad inte för honom.”

I kedjan finns Muhammad bin Ishâq och de lärdas ord är kända om honom. Hadîthen stöds av vissa av Salafs ord om att begravningsbönen inte skall bes för barn, men hadîthens äkthet är som sagt omtalad. Det har redan nämnts att Ahmad rapporterade via al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad för Ibrâhîm. Ahmad rapporterade via al-Mughîrah bin Shu´bah från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Ryttaren rider bakom begravningståget. Fotgängaren går lite framför den till höger om den eller till vänster om den. Begravningsbönen skall bes för missfallet och det skall bes om förlåtelse och nåd för dess föräldrar.”

Rapporterad av Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

Ibn Mâdjah rapporterade med formuleringen:

”Ryttaren rider bakom begravningståget. Fotgängaren går bakom det och framför det till höger eller till vänster. Begravningsbönen skall bes för barnet och det skall bes om förlåtelse och nåd för dess föräldrar.”

Ibn Mâdjah nämner alltså ”barnet” i stället för ”missfallet”.

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Begravningsbönen skall inte bes för barnet och det skall inte ärvas eller ärva om det inte har skrikit i samband med förlossningen.”

Rapporterad av at-Tirmidhî via Ismâ´îl bin Muslim al-Makkî. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen har rapporterats på olika sätt. Vissa har rapporterat den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan andra har gjort det från följeslagaren. Att det är en följeslagares ord är mer autentiskt än profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Hâfidh adh-Dhiyâ’ sade:

”Flera imamer har talat om Ismâ´îl bin Muslim al-Makkî.”

Ibn Mâdjah rapporterade via Djâbir som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om barnet skriker i samband med förlossningen skall begravningsbönen bes för det och det skall ärvas.”

I kedjan finns ar-Rabî´ bin Yazîd som är svag. Flera imamer har sagt att han är svag. Hâfidh adh-Dhiyâ’ sade:

”Det har sagts att begravningsbönen skall bes för barnet så länge det har fått en själ utan hänsyn till om det skriker i samband med förlossningen eller inte.”

Detta är till synes Imâm Ahmads rättsskolas åsikt, nämligen att begravningsbönen bes för barnet som har fått själ oavsett om det skriker eller inte. Fostret får själ när det har fyllt fyra månader. Madjd-ud-Dîn bin Taymiyyah sade:

”Begravningsbönen skall inte bes för missfallet innan den fjärde månaden. Härmed är missfallet inte dött eftersom det saknar själ.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Begravningsbönen för missfallet som saknar själ är baserat på dess återuppståndelse. Däri har de lärda två åsikter. Om vi säger att det kommer att återuppstå, bes det för det och inte annars – och Allâh vet bättre.”

Ahmad bin Abî ´Abdah sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal: ”När är det obligatoriskt att be begravningsbönen för ett missfall?” Han sade: ”När det har fyllt fyra månader. Det är då det har fått en själ.”