49. al-´Ayyâshîs artonde förvrängning av al-Baqarah

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

”Förrätta regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Allâh.”1

”Zarârah berättade från ´Abdur-Rahmân bin Kathîr, från Abû ´Abdillâh som sade: ”Bönen är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), de Troendes ledare, Fâtimah, al-Hasan och al-Husayn. De Troendes ledare är den centrala bönen:

وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

”…. och res er i from ödmjukhet inför Allâh.”

Det vill säga lyd imamerna.”2

Granskaren refererade till ”al-Burhân” och ”al-Bihâr”.

Bekräftar inte denna tolkning att de är Bâtiniyyah? I denna Bâtiniyyah-tolkning framgår det även att de föredrar ´Alî framför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). I själva verket älskar de varken den ene eller den andre. De är Allâhs, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans familjs fiender. Det spelar ingen roll vad de hävdar. Han som studerar Bâtiniyyahs realia förstår detta.

12:238

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/128).