49. Ahl-us-Sunnahs måttliga förhållande till följeslagarna

De har likaså ett måttligt förhållande till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, mellan Râfidhah och Khawâridj. Râfidhah faller i överdrift medan Khawâridj faller i underdrift. Khawâridj bekrigade och gjorde Takfîr på de flesta följeslagarna medan Râfidhah överdrev med Huset.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah ber Allâh vara nöjd med alla följeslagare. De anser att alla var ärliga och att de är Allâhs bästa skapelser efter profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). De tar avstånd från Râfidhah som förhåller sig extremt till ´Alî och Huset (radhiya Allâhu ´anhum). Ahl-us-Sunnah är varken extrema eller respektlösa. De är med följeslagarna, ber Allâh vara nöjd med dem och anser dem vara de bästa skapelserna efter sändebuden och profeterna samt det här samfundet bästa människor. De är dock inte extrema som Râfidhah är gentemot ´Alî och Huset (radhiya Allâhu ´anhum) som åkallar dem och hävdar att de är felfria. Râfidhah är extrema, de har förfelat och farit vilse.

Khawâridj är respektlösa mot följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) och anser inte att de var ärliga.

Ahl-us-Sunnah fastställer följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) ärlighet och dygd. De betraktar dem som de bästa skapelserna efter profeterna. De skiljer sig dock från Râfidhahs överdrift. Ahl-us-Sunnah överdriver inte med ´Alî och Huset (radhiya Allâhu ´anhum). De ber Allâh vara nöjd med dem och erkänner deras dygd och att de är bra så länge de håller fast vid sanningen. ´Alî är lik alla andra följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Han var den fjärde kalifen. Han har sin dygd. Han var en av de tio som lovades paradiset. Man skall dock inte överdriva med honom. Han skall inte åkallas med Allâh. Det skall inte sägas att han var felfri, sändebud eller att Djibrîl (´alayhis-salâm) svek sin uppgift. Allt det är falskt. ´Alî tillhör dock de dygdigaste och bästa följeslagarna – må Allâh vara nöjd med dem. Det är inte tillåtet att överdriva med honom, Fâtimah, al-Hasan, al-Husayn (radhiya Allâhu ´anhum) eller någon annan. Den från Huset som följer sanningen skall behandlas som de troende; det skall bes för honom och att Allâh är nöjd med honom. Han skall dock inte behandlas överdrivet. Deras dygd skall erkännas. Man skall veta att de tillhör de bästa muslimerna. Deras status är känd hos Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Således överdriver de inte med någon följeslagare. Inte heller är de respektlösa mot någon följeslagare. De vet vilken rättighet, dygd och position de har begåvats med av Allâh och värnar om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning om dem.