48. Vilka slag utkämpades år 4?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 112-113

Fråga 48: Vilka slag utkämpades år 4?

Svar: Slaget mot Banûn-Nadhîr som resulterade med utvisning och krigsbyte utan strid. I samband med det uppenbarades suran ”al-Hashr”. Samma år, i månaden Rabî´ al-Awwal, förbjöds sprit.

Enligt en åsikt ägde slaget vid Dhât-ur-Riqâ´ rum samma år i månaden Djumâdâ al-Ûlâ, men enligt en starkare åsikt ägde det rum år 7 efter Khaybar.

Samma år i Sha´bân begav sig muslimerna en andra gång till Badr efter att Abû Sufyân kallat ut dem till det. Abû Sufyân dök emellertid aldrig upp till det slaget.