48. Tjugotredje beviset från Sunnah för Allâhs händer

50 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh slöt ett förbund ur Âdams rygg. Efter att hela hans avkomma hade tagits ut ur hans ryggrad skingrade Han dem framför Sina händer och sade: ”Är Jag inte er Herre?” De sade: ”Jo.”1

1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (714), Ahmad (1/172) och Ibn Abî ´Âsim (202).