48. Slavarnas rätt mot Allâh

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 46-47

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Slavarnas rätt mot Allâh…”

Denna rätt är inte obligatorisk för Allâh utan en frikostig favör från Honom (subhânahu wa ta´âlâ). Allâh är ju inte skyldig att uppfylla någons rätt. Ingen kan ålägga Allâh något till skillnad från vad Mu´tazilah påstår. Enligt dem måste Allâh göra saker och ting på vissa sätt. De ålägger Allâh saker och ting med sin rationalitet. Vad Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah beträffar, anser de att Allâh inte är skyldig att göra något för Sin skapelse. Allting handlar om Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) favör och givmildhet. Exempelvis sade Han (ta´âlâ):

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

eftersom Vi har påtagit Oss att ge de troende hjälp.”1

Denna påtagelse är en favör från Honom. Poeten sade:

Slavarna har ingen obligatorisk rätt mot Honom

aldrig! – och ingen möda går förlorad hos Honom

Om de straffas, är det rättvist av Honom

och om de belönas, är det givmilt av Honom – Han är den Givmilde, den Vide

Alltså åsyftar hadîthen en rätt som Allâh (ta´âlâ) har skänkt i gåva och påtagit Sig själv – inte att skapelsen har ålagt Honom denna rätt. Givmilt har Han själv ålagt Sig den i enlighet med Sitt givmilda löfte som Han (subhânah) inte bryter:

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Detta är vad Allâh har lovat – Allâh bryter inte Sina löften, men de flesta människor vet inte.”2

130:47

230:6