48. Salaf var inte Mufawwidhah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 82-83

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Då de dementerar egenskaperna och texterna måste ha en betydelse, börjar de tveka på om de skall betro formuleringen och avfärda kunskap om betydelsen, något de påstår vara Salafs metod, eller avleda formuleringen till andra betydelser, vilket de kallar eftersläntrarnas metod.

KOMMENTARER

Då de dementer Allâhs egenskaper, som nämns så ofta i Qur’ânen och Sunnah att de inte kan förkastas, delas de upp i två läger:

1 – Vissa tolkar och förvränger dem. De kallas för Mu´attilah.

2 – Andra är passiva och anförtror Allâh vetskapen om dem. De kallas för Mufawwidhah. De säger att de inte förklarar texterna och att de anförtror Allâh tolkningen av dem. Därtill poängterar de att texterna inte påvisar egenskaper. De säger att de inte vet vad texterna betyder och tillskriver Salaf samma metodik. De tillskriver sin sjukdom Salaf och kastar därmed sten i glashus. Det är de som är Mufawwidhah, inte Salaf.