48 – Religionen består av Islâm, Îmân och Ihsân

Detta består av tre nivåer: Islâm, Îmân och Ihsân. Varje nivå har pelare.

Islâms grundpelare är fem: Trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, att förrätta bönen, betala allmosan, fasta Ramadhân och vallfärda till Allâhs heliga hus.


FÖRKLARING

 

Författaren (rahimahullâh) klargjorde att den Islâmiska religionen har tre nivåer och att vissa av dem är högre än andra. Dessa nivåer är Islâm, Îmân och Ihsân.

Beviset för det finns i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord i hadîthen som rapporteras av de Troendes ledare ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) då Djibrîl frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Islâm, Îmân och Ihsân. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde då det för honom och sade (i betydelse):

”Det var Djibrîl som kom till er för att lära er er religion.”

Islâms grundpelare är fem – Beviset för det är Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) hadîth i vilken han berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Islâm är byggt på fem: Trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättandet av bönen, allmosebetalningen, fastan i Ramadhân och vallfärden till Allâhs heliga hus.”[1]

 

[1] al-Bukhârî (8), Muslim (16), at-Tirmidhî (2736), an-Nasâ’î (5016), Ahmad (2/120) och al-Bayhaqî (7322) från Ibn ´Umar.