48 – Kapitel 7 – Även avgudadyrkarna på profetens tid bad sina gudomar om medling

Om han då säger: ”De otrogna tillber dem [direkt]. Vad gäller mig, vittnar jag att endast Allâh gagnar, orsakar skada och styr skapelsens ordning. Jag tillber endast Honom [direkt]. De rättfärdiga har ingen del i angelägenheten. Däremot tillber jag dem för att jag vill att de skall medla för mig inför Allâh”, är svaret att detta är precis samma sak vad de otrogna säger. Därefter läser jag upp Hans (ta´âlâ) ord för honom:

”Men de som tar beskyddare vid sidan av Honom [säger]: ”Vi tillber dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”” (39:3)

”De är våra medlare inför Allâh.” (10:18)

Förklaring

 

Avgudadyrkaren menar att de otrogna tillber dem direkt för att uppnå gott och undkomma ont, medan han endast vänder sig till Allâh för det. De rättfärdiga människorna har ju ingen del i angelägenheten. Han tror inte att de kan utföra något, men via dem försöker han komma Allâh (´azza wa djall) närmare för att de skall medla.

Säg till honom att detta sades även av de avgudadyrkare som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till. De tillbad inte dessa statyer för att de trodde att de kunde gagna och skada. De tillbad dem för att de skulle föra dem närmare Allâh. Han (ta´âlâ) sade:

”Men de som tar beskyddare vid sidan av Honom [säger]: ”Vi tillber dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”” (39:3)

”De är våra medlare inför Allâh.” (10:18)

Därför är hans och avgudadyrkarnas tillstånd ett och samma.