48. Ingen profet efter Muhammad

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 61-62

Den som anser att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efterträds av en annan profet hädar Allâh och utesluts ur religionen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att han skulle efterträdas av falska profeter och sade:

Det kommer att finnas trettio lögnare i mitt samfund och alla skall säga att de är profeter. Dock är jag den siste profeten. Det finns ingen profet efter mig.”1

Den som utropar sig själv till profet, utropas till profet eller följer en falsk profet, är otrogen. Sådana människor brukade muslimerna bekämpa och beskylla för otro. Den siste som utsett sig själv till profet är en indier vid namn Ahmad al-Qâdiyânî. Hans anhängare kallas för Qâdiyâniyyah. De kan också tillskriva sig hans förnamn och kalla sig för Ahmadiyyah. De lärde beskyllde honom och hans anhängare för otro och utvisade honom från islamiska länder. Ty deras dogm beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ingen muslim är oense om deras otro. Alltså är det obligatoriskt att betro Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som den siste profeten, det sista sändebudet och de gudfruktigas ledare. Han är alltså den ende förebilden för dem som fruktar Allâh (´azza wa djall):

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

”I ALLÂHS sändebud har ni ett gott föredöme för alla som ser fram mot Allâh och den Yttersta dagen.”2

Vad gäller alla andra människor, så följs de inom det som stämmer överens med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Ingenting som går emot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap får anammas:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”3

Den enda vägen till Allâh ligger i att följa och rätta sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Ahmad (22395), Abû Dâwûd (4252), at-Tirmidhî (2219), Ibn Hibbân (7238) och Abû Nu´aym (2/289). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkât” (5406).

233:21

33:31