48. Hyckleriets kännetecken

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som besitter tre drag är en hycklare.”1

Detta är sagt i ett avskräckande syfte. Vi återberättar dem som de har rapporterats utan att förklara dem.”

FÖRKLARING

Varför kallas dessa tre drag för hyckleri? Därför att personen som talar med sin broder påstår att han är pålitlig medan han i själva verket ljuger. Han visar alltså en sak och döljer en annan. Han visar något fint och döljer något fult.

Detsamma gäller personen som sluter ett avtal och avser att bryta det. Han visar något fint och döljer något fult.

Detsamma gäller personen som disputerar och luras. Han visar fromhet och döljer synd. Följaktligen ljuger han vid svordom, vittnar falskt och tillåter det Allâh har förbjudit för att vinna i rätten. Således kallas dessa drag för hyckleri, ty den som äger dem visar något fint och döljer något fult.

1al-Bukhârî (33) och Muslim (59). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hycklarens kännetecken är tre; när han talar, ljuger han, när han lovar, bryter han löftet och när han tar på sig ett ansvar, bedrar han.”