48. Först då gick Djibrîl in till profeten

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 119-123

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Djibrîl (´alayhis-salâm) kom till mig och sade: ”Jag kom till dig igår kväll. Det enda som hindrade mig från komma in i huset som du befann dig i var en skulptur på en man1. I huset fanns skulpturer på draperiet. Befall att skulpturernas huvuden tas bort så att de blir som träd. Befall att draperiet klipps och görs till två kuddar som trycks ned. Befall att hunden tas ut. [Vi går inte in i hus där det finns bilder eller hundar.]” Hunden var al-Hasans eller al-Husayns valp som låg under deras säng som var försedd med överkast. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”´Â’ishah! När kom den här hunden in?” Hon svarade: ”Vid Allâh! Jag vet inte.” Därefter befallde han att den förs ut och skvätte vatten där hunden hade legat.”2

1Det vill säga en bild. Ordet ’skulptur’ (تمثال) kan tillämpas på statyetter och bilder. I dessa två hadîther behandlas bådadera. I detta sammanhang avses statyett baserat på att dess huvud skulle avlägsnas. I nästa sammanhang avses bild.

2Hadîthen är autentisk och återberättas av fem följeslagare:

Den första återberättas av Abû Hurayrah som står för formuleringen. Hadîthen finns hos Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, at-Tirmidhî, Ibn Hibbân som autentiserade den, Ahmad, ´Abdur-Razzâq i ”al-Djâmi´”, Ibn Qutaybah i ”Gharîb-ul-Hadîth”, al-Baghawî i ”Sharh-us-Sunnah” och adh-Dhiyâ’ i ”al-Mukhtârah”. Berättarkedjan är autentisk.

Den andra och tredje återberättas av ´Â’ishah och Maymûnah. Hadîthen finns hos Muslim, Abû ´Awânah, Ahmad, al-Baghawî, at-Tahâwî i ”al-Mushkil” och Abû Ya´lâ.

Den fjärde återberättas av Abû Râfi´. Hadîthen finns hos ar-Rawayânî som också rapporterar det andra tillägget. Det sista tillägget är Maymûnahs medan ´Â’ishah står för tillägget innan. Resten återberättas av Abû Hurayrah hos Ahmad och andra.

Den femte återberättas av Usâmah bin Zayd. Hadîthen finns hos at-Tahâwî. Berättarkedjan är god.