48. Följeslagarnas slogan i slaget vid Uhud

Den dagen var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares slogan:

”Döda! Döda!”

Abû Dudjânah Simâk bin Kharashah, Hamzah (Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror och Allâhs och Hans sändebuds lejon), Alî bin Abî Tâlib och flera Ansâr, däribland an-Nadhr bin Anas och Sa´d bin ar-Rabî (radhiya Allâhu ´anhum), stred heroiskt den dagen.

I början av dagen var muslimerna i överläge mot de otrogna som led nederlag och flydde till sina kvinnor. När ´Abdullâh bin Djubayrs mannar såg det sade de:

”Krigsbytet! Krigsbytet!”

´Abdullâh bin Djubayr påminde dem om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order. De trodde emellertid att de otrogna var besegrade varför de inte skulle återvända. Följaktligen gick de ned för att samla krigsbyte. Då återvände hedningarnas ryttare och såg att öppningen var tom på bågskyttarna varpå de gick genom den och tog kontroll över situationen. Det gick som Allâh (ta´âlâ) ville. Flera troende föll som martyrer. En hel grupp bland de bästa följeslagarna dog medan de flesta flydde.