48. Erinran i samband med förstaresultat

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 113-114

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

186 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”När människorna hade sett förstaresultatet av skörden tog de med sig det till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som tog det och sade:

اللهُمَّ بارِكْ لَنَا في ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا في مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا في صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا في مُدِّنَا

”Allâh! Välsigna vår frukt åt oss. Välsigna vår stad åt oss. Välsigna vår Sâ´ åt oss. Välsigna våra grabbnävar åt oss.”

Sedan gav han det till det yngsta barnet som närvarade.”

Rapporterad av Muslim.