48. Den största gåvan i paradiset

Muslim rapporterade via Suhayb som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Efter att paradisets invånare har gått in i paradiset säger Allâh (tabârak wa ta´âlâ): ”Vill ni att Jag ger er mer än så?” Då säger de: ”Vad skall vi vilja? Du har upplyst våra ansikten, infört oss i paradiset och räddat oss från Elden.” Då visar Sig Allâh för dem varefter de varken njuter av en gåva eller finner något som är större än beskådningen av Allâh (tabârak wa ta´âlâ).”1

Det finns många bevis som bekräftar beskådningen av Allâh. Ibn-ul-Qayyim nämnde sisådär 30 bevis för den, vissa autentiska, somliga goda och några svaga. Alla bekräftar att de troende skall se sin Herre (tabârak wa ta´âlâ) på Domedagen. De återberättas av Abû Bakr, ´Alî, Abû Hurayrah, Suhayb, Abû Sa´îd och andra (radhiya Allâhu ´anhum).

Jag ber Allâh att Han låter oss och er tillhöra paradisets invånare som får se Hans givmilda ansikte.

1Muslim (181).