48. Den kloke och ursäkter

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ber sin broder om ursäkt som inte accepterar [ursäkten], får den andre en lika stor synd som tulltjänstemannen.”

Hadîthen är god.

2 – Den kloke är ålagd att ta emot sin broders ursäkt för tidigare fel och brister och låtsas som om han inte har gjort något fel. Jag fruktar att den som inte accepterar ursäkter inte kommer att nå den Utvaldes (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm. Den som är slarvig på grund av någon orsak är ålagd att ursäkta sina brister för sin broder.

3 – Det är inte tillåtet att ursäkta sig för mycket för sin broder. För mycket ursäkter leder till misstankar. Jag rekommenderar att man ursäktar sig själv lite över lag. Jag vet att ursäkter blandas med lögner. Det är bara ett fåtal som jag har sett ursäkta sig utan att deras ursäkter blandas med lögner. Den som erkänner ett misstag förtjänar att förlåtas för det. Förnedringen i ursäkten för felet får ilskan för det att sjunka.

4 – Abû Qilâbah sade:

”Om du får reda på att din broder har gjort något som du föraktar skall du leta efter en ursäkt åt honom. Om du inte kan hitta någon ursäkt åt honom får du säga: ”Han har väl en ursäkt som jag inte känner till.”

5 – Det är inte tillåtet att offentliggöra straffet för personen som inte har syndat offentligt. Den ursäktande personen är antingen ärlig eller inte. Om han är ärlig förtjänar han förlåtelse. De värsta människorna är de som inte döljer misstag och fel. Och om han inte är ärlig är det obligatoriskt för den som vet att han ljuger och ändå förnedrar sig med ursäkter att inte straffa honom för en tidigare synd. I stället skall han tacka honom för hans senaste fina handling som framgår i hans ursäkt. Det är ingen brist att den ursäktande personen förödmjukar sig och ödmjukar sig inför sin broder när han ber honom om ursäkt.

6 – Ursäkter tar bort bekymmer, sorg, hat och avskräckning. Få ursäkter dränker stora övertramp och många fel. Många ursäkter leder till misstankar och dåliga uppfattningar. Om ursäktens enda berömvärda drag hade varit att den ursäktande personen inte är egenkär när han ursäktar sig hade det räckt för att ålägga den kloke att ursäkta sig vid varje misstag.