48. Bevis för Allâhs skepnad 3

48 – ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir berättade för oss: Ahmad bin Sinân al-Qattân och Abû Ishâq Nahshal bin Dârim at-Tamîmî berättade för oss: ´Umar bin Shabbah berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân berättade för oss, från Ibn ´Adjlân: Sa´îd bin Abî Sa´îd berättade för mig, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Om någon av er slår, så skall han undvika ansiktet. Inte heller skall han säga: ”Må Allâh förfula ditt ansikte och din likes ansikte.” Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”