48. Begravningsbön för funna kroppsdelar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/55)

En av dessa förgreningsfrågor är exempelvis tjuvens avhuggna hand; den är ren på samma sätt som den döda människan är ren. Sak begravningsbön bes för den avhuggna kroppsdelen? Nej, inte så länge människan fortfarande är vid liv. Men om människan dör i en vildmark varefter rovdjur äter upp hennes kropp och det enda som återstår av den är någon enstaka kroppsdel, ber vi begravningsbön över den kroppsdelen. Och om vi finner en människa som har blivit dödad av rovdjur, ber över henne, begraver henne och sedan hittar någon kroppsdel som tillhör henne, ber vi inte över den eftersom vi redan har bett för dess tidigare ägare.