48. Bara han ska debattera

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Vissa uttolkare sade att versen är allmän och gäller alla argument som lögnarna framför fram till Domedagen.

FÖRKLARING

Författaren bevisar att en monoteist kommer att ha klarare och tydligare bevis än avgudadyrkaren, oavsett hur vältalig och påläst denne är. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Och vilka exempel de än ställer till dig, kommer Vi att ge dig sanningen och den bästa förklaringen.”1

De framför aldrig något bevis mot dig med vilket de klär sanningen med lögn, utan att Allâh ger dig sanningen och den bästa förklaringen. Därför finner du ofta i Qur’ânen hur Allâh (ta´âlâ) svarar på avgudadyrkarnas och andras frågor för att klargöra sanningen för människorna. På så sätt kommer sanningen att bli klar och tydlig för var och en. Däremot ska man tänka på att en person bör inte ge sig in i några debatter förrän han känner till den andres bevis och är väl förbered på att avfärda och avvisa det. Om han ger sig in i dem utan dessa förberedelser, kommer konsekvenserna att vara bittra. Det enda undantaget är om Allâh vill motsatsen. På samma sätt ger sig en person inte in i ett slagfält utan vapen och mod.

125:33