48. Asmâ’s skinande och leende ansikte

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 98

6 – I sin ”Târîkh Dimashq” återberättade Ibn ´Asâkir i samband med korsfästelsen av Ibn-uz-Zubayr att:

”Hans moder (Asmâ’ bint Abî Bakr) kom. Hennes ansikte strålade och hon log.”