48. Ammande troende barn ammar i paradiset

al-Bukhârî rapporterade via al-Barrâ’ som sade:

”När Ibrâhîm – det vill säga profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) son – dog sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Han har en di-moder i paradiset.”

Detta sade han för att han dog när han var 16 eller 17 månader. Vissa har sagt att han var äldre än så medan andra har sagt att han var yngre än så. Allâh (ta´âlâ) vet bättre vad som är korrekt. I vissa formuleringar står det:

”Min son dog när han ammade. Han har en di-moder i paradiset.”

Om detta är specifikt för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), finns det inget mer att säga. I princip är dock inget specifikt för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förrän motsatsen bevisas, vilket vi inte känner till här.

Och om det gäller alla troendes barn, vilket det finns vissa rapporteringar om som jag inte kan komma på, men texten är som följande ”I paradiset finns det träd med bröst som barnen ammar från”, är det ett väldigt glatt budskap och en tröst till de troende om deras barn.