48. Allmosor till myndigheterna

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 118-120

Allmosor i form av sädesslag, boskap, handelsvarors värde och skörd ska betalas till den muslimska myndighet som ansvarar för utdelningen. Ingen får vägra betala allmosa eller försöka undkomma dess betalning till myndigheten. Sålunda sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om personen som vägrar betala allmosa:

Vi tar den och halva hans egendom.”1

Det vill säga som ett straff. Myndigheten tar både hans allmosa och halva hans egendom. Efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får den muslimska myndighet straffa folk som inte betalar allmosor genom att både beslagta allmosor och halva egendomar. Samma sak gäller all annan obligatorisk välgörenhet som är till för muslimernas välfärd; det är den muslimska myndigheten som tar sig an den uppgiften.

Den person som utifrån Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik betalar allmosa till den muslimska myndigheten har renat sitt samvete. Resten är på myndighetens samvete. Antingen är den rättvis och erhåller belöning, eller också är den orättvis och förtjänar straff. Dock är det inte tillåtet att vägra betala allmosa till makthavaren bara för att han är orättvis. Det är rentav obligatoriskt att betala den till honom med nöje, ha god avsikt och tänka på Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”2

Dessutom sade det givmilda sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det jag förmenar er ska ni undvika och det jag påbjuder er ska ni göra efter er förmåga.”3

1Abû Dâwûd (1575). Autentisk enligt al-Albânî.

264:16

3al-Bukhârî (7288) och Muslim (1337).