48. Allâhs tal är Hans egenskap

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Det är Hans essens egenskap, inte en av Hans skapelser.

FÖRKLARING

Det vill säga att talet är en av Allâhs egenskaper. Alla handlingsegenskaper är också Hans essens egenskaper. Författaren sade:

”… inte en av Hans skapelser.”

Detta avvisar Djahmiyyah som säger att versen:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”1

betyder att Han skapade talet i en skapelse. Den dogmen är falsk. Allâh talade med Mûsâ ett tal som han hörde från Allâh.

14:164