48. Ahl-us-Sunnahs måttlighet

Ahl-us-Sunnah är även måttliga gällande Allâhs handlingar, mellan Wa´îdiyyah och Qadariyyah. De fastställer att Allâhs (ta´âlâ) handlingar är verkliga. Varje natt stiger Han (djalla wa ´alâ) ned till den nedersta himlen. Han kommer att visa Sig för Sina slavar på Domedagen så att de får beskåda Hans givmilda ansikte. De skall se Honom (subhânahu wa ta´âlâ) liksom de ser solen en molnfri dag. Han behagas och förargas, påbjuder och förbjuder, skapar och försörjer. Hans (subhânahu wa ta´âlâ) handlingar är bekräftade. De förnekande Djahmiyyah och Mu´tazilah tycker annorlunda. Mu´tazilah säger att Allâh har namn till skillnad från egenskaper. Därtill hävdar de att namnen är betydelselösa.

Ahl-us-Sunnah är också måttliga mellan Wa´îdiyyah och Murdji’ah. Wa´îdiyyah säger att Allâh måste verkställa Sitt straff. Murdji’ah utesluter handlingar ur tron och säger att den enbart består av dogm och tal. Wa´îdiyyah, vilka är Mu´tazilah, säger som sagt att Allâh måste verkställa Sitt straff och hävdar att den store syndaren hamnar i evigt helvete om han dör utan ånger. Murdji’ah säger att tron påverkas inte av synder, ty de utesluter handlingar ur tron och anser att tal och bekräftelse är tillräckliga.

Ahl-us-Sunnah anser att tron består av tal, handling och dogm och att den visst påverkas av synder. De fordrar dock inte att syndaren hamnar i evigt helvete, vilket Mu´tazilahs anser. Inte heller att han hädar, vilket Khawâridj anser. Naturligtvis påverkar och försvagar synder tron, men den fulländas när syndaren slutar synda och ångrar sig för dem.

Ahl-us-Sunnah befinner sig mellan Wa´îdiyyah (Mu´tazilah och Khawâridj) och Murdji’ah. Khawâridj anser att tron består av tal, handling och dogm utan att stiga eller sjunka. Detsamma säger Mu´tazilah. Enligt dem hamnar syndaren i helvetet för alltid. Khawâridj hävdar även att syndaren hädar i det här livet. Ahl-us-Sunnah är mellan dem. De säger att synder drar ned på och försvagar tron men att syndaren inte hädar förrän han anser synden vara lovlig. Inte heller anser de att syndaren förblir i helvetet till skillnad från Khawâridj och Mu´tazilah.