47. Så talade inte Salaf

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 55

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

48 – Fjärran är Allâh från gränser, ändor, lemmar, kroppsdelar och organ. Han, till skillnad från skapelserna, omfattas inte av de sex riktningarna.

FÖRKLARING

Detta har författaren anmärkts för, ty uttrycket var inget typiskt för Salaf när de frånkände Allâh (tabârak wa ta´âlâ) skapelsens egenskaper. Såhär uttrycker sig däremot skolastiker som avviker från Salafs väg och inte tillämpar de termer som nämns i Qur’ânen, Sunnah och Salafs utsagor. När Allâh (ta´âlâ) säger:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

avvisas såväl Mushabbihah som Mu´attilah. Det är inte känt att Salaf nämnde gränser, ändor, lemmar, kroppsdelar eller organ. Med andra ord förekom sådant inte alls bland Salaf.

142:11